Hur går det till

SkolinformationRFSL

En skolinformation från RFSL Skaraborg innebär att skolinformatörer utbildade på förbundsnivå håller en lektion och pratar om normer, könsidentitet, könsroller, sexualitet, samt svensk hbtqi-historia. Om tid finns, så får eleverna göra reflektionsövningar.

RFSL Skaraborg rekommenderar att passen är 90 minuter långa. Vi värnar om att hålla energin uppe och att verkligen förklara de begrepp som stundvis kan vara svåra eller nya för eleverna. Det behövs ungefär så mycket tid för att hinna med allt. För att eleverna ska orka lyssna aktivt, så försöker vi alltid lägga in en kort paus under passet.

Ett informatörspar arbetar i grupper om max 30 elever.

Ett bra möte med eleverna/ungdomarna förutsätter att grupperna inte är för stora.

Vi rekommenderar att man inte blandar klasser, för att alla elever ska känna sig så trygga som möjligt och känna att de kan fråga det de vill.

Under lektionspasset behöver informatörerna tillgång till en whiteboard-tavla, fungerande pennor och ett rum att hålla lektionen i.

 

 

Lektionen

Informationen under passet utgår inte från informatörernas personliga berättelser, utan fokuserar på att beskriva och problematisera övergripande normer kring kön och sexualitet i samhället och möjliga konsekvenser av att bryta mot dessa. Vi lyfter makt och status i relation till normer och pratar tillsammans om hur normerna påverkar allas liv, inte bara hbtqi-personer. Vi går igenom begrepp och termer.

Eleverna får ställa vilka frågor de vill. Informatörerna är utbildade i att bemöta alla typer av frågor och vet var gränsen ska dras för vilka frågor de inte besvarar.

En tumregel är att våra informatörer kan vara personliga men inte privata.