Testning

Hälsa, sex och hivRFSL

Varför ska jag testa mig?

En hivinfektion ger oftast inga symtom i början. Enda sättet att veta säkert är därför att ta ett hivtest. Om testet visar positivt,får du tillgång till behandling och medicinering.

Var kan jag testa mig?


STI-mottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde

För att hitta testningsmottagningar i hela Europa: www.aidsmap.com/euhivtest

I vissa svenska städer erbjuder RFSL hivtest med snabbt provsvar: www.rfsl.se/hivtest

Alla ungdomsmottagningar hittar du på www.umo.se