Vad är en skolinformation

SkolinformationRFSL

RFSL har jobbat med utbildning sedan starten 1950, och har spelat en viktig roll i utvecklingen av verksamheter över hela landet. Vi har inom organisationen en otrolig mängd kunskap, och vi fortbildar oss ständigt så att ni som åhörare ska kunna vara trygga i att ni får en kvalificerad och korrekt undervisning.

Genom RFSLs skolinfopass får er skola hjälp att upptäcka och motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande uttryck, i enlighet med Läroplanens mål 2011.

En skolinformation från RFSL Skaraborg ger eleverna möjlighet att prata om normer och samhällsstrukturer och innebörden av att stå utanför normen. Våra informationspass fokuserar på sexuell läggning och könsidentitet. Passen tar upp begreppen homosexualitet, heterosexualitet, bisexualitet och queer samt intersex, trans och cis . Passen avslutas med en kort genomgång av svensk hbtqi-historia.

Våra informationer är anpassade för ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet. Det går dock bra även för folkhögskolor att boka oss. Då anpassar vi informationen efter att eleverna är lite äldre. Vi besöker även konfirmandgrupper, idrottsföreningar och fritidsgårdar.

Vill du boka skolinformation?

Under pandemin finns det även möjlighet att boka digitala skolinformationer med oss!

Kontakta oss via e-post skolinformation@skaraborg.rfsl.se eller ring 0723-68 64 98