Projekt

VerksamhetRFSL

På RFSL Skaraborg arbetar vi delvis projektbaserat, det betyder att en del av vår verksamhet är grundat i olika projekt. Här följer en kortfattad beskrivning av vårt hivpreventiva projekt 2019:

Information och kunskapsspridning
RFSL Skaraborg jobbar aktivt med att på olika sätt sprida information och kunskap om hiv.

Testning
Under 2019 kommer vi fokusera lite extra på testning. I höst ska vi till exempel ha en informationskväll med personal från STI-mottagningen på SKAS. Vi kommer också att gästas av Checkpoint Göteborg.

Kondomprenumeration
RFSL Skaraborg erbjuder gratis kondomprenumeration till de som bor i Skaraborgsdelen av Västra Götalandsregionen.

WAD Skaraborg
I samarbete med Studenthälsan,Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Smittskydd Västra Götaland, Ungdomsmottagningen i Skövde,så arrangerar och deltar RFSL Skaraborg i två kampanjer om “Säkrare sex” på Högskolan i Skövde.