Projekt

VerksamhetRFSL

På RFSL Skaraborg arbetar vi delvis projektbaserat, det betyder att en del av vår verksamhet är grundat i olika projekt. Här följer en kortfattad beskrivning av vårt hiv och STI-preventiva projekt 2024:

Information och kunskapsspridning
RFSL Skaraborg jobbar aktivt med att på olika sätt sprida information och kunskap om hiv.

Testning
Under 2024 hoppas vi få besök av personal från STI-mottagningen.

Kondomprenumeration
RFSL Skaraborg erbjuder gratis kondomprenumeration till de som bor i Skaraborgsdelen av Västra Götalandsregionen.

WAD Skaraborg
I samarbete med Studenthälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Smittskydd Västra Götaland, Ungdomsmottagningen i Skövde, så arrangerar och deltar RFSL Skaraborg i kampanjer om “Säkrare sex” på Högskolan i Skövde.

Under 2024 arbetar RFSL Skaraborg med ett projekt där vi vill kartlägga hur stigmat kring HIV set ut i Skaraborg.