Projekt

Areas of WorkRFSL

På RFSL Skaraborg arbetar vi delvis projektbaserat, det betyder att en del av vår verksamhet är grundat i olika projekt. Här följer en kortfattad beskrivning av vårt hivpreventiva projekt 2019:

Information och kunskapsspridning
RFSL Skaraborg jobbar aktivt med att på olika sätt sprida information och kunskap om hiv.

Testning
Under 2021 hoppas vi få besök av förbundets ambulerande testningsverksamhet.

Kondomprenumeration
RFSL Skaraborg erbjuder gratis kondomprenumeration till de som bor i Skaraborgsdelen av Västra Götalandsregionen.

WAD Skaraborg
I samarbete med Studenthälsan,Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Smittskydd Västra Götaland, Ungdomsmottagningen i Skövde,så arrangerar och deltar RFSL Skaraborg i två kampanjer om “Säkrare sex” på Högskolan i Skövde.