Vad är en skolinformation

SkolinformationRFSL

RFSL har jobbat med utbildning sedan starten 1950, och har spelat en viktig roll i utvecklingen av verksamheter över hela landet. Vi har inom organisationen en otrolig mängd kunskap, och vi fortbildar oss ständigt så att ni som åhörare ska kunna vara trygga i att ni får en kvalificerad och korrekt undervisning.

Genom RFSLs skolinfopass får er skola hjälp att upptäcka och motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande uttryck, i enlighet med Läroplanens mål (Lgr22).

En skolinformation från RFSL Skaraborg ger eleverna möjlighet att prata om normer och samhällsstrukturer och innebörden av att stå utanför normen. Våra informationspass för högstadie och gymnasieklasser fokuserar på normer, sexuell läggning och könsidentitet. Passen tar upp många begrepp, däribland homosexualitet, heterosexualitet, bisexualitet och queer samt intersex, trans och cis . Passen avslutas med en kort genomgång av svensk hbtqi-historia.

Våra informationspass för låg och mellanstadieklasser är kortare och något förenklade. De fokuserar främst på normer och de vanligaste hbtqi-begreppen.

Det går även bra  för folkhögskolor att boka oss. Då anpassar vi informationen efter att eleverna är vuxna. Vi besöker också  konfirmandgrupper, idrottsföreningar och fritidsgårdar.

Vill du boka skolinformation?

Kontakta oss via e-post skolinformation@skaraborg.rfsl.se eller ring 0723-68 64 98